Miljöpolicy

Som byggentreprenör strävar vi alltid efter att minimera och förebygga en negativ miljöpåverkan genom att:

- Följa tillämpliga lagar och förordningar gällande miljölagstiftning.
- Prioritera varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön utan att försämra arbetets kvalitet.
- Sträva efter att minimera avfallsmängderna och möjliggöra återanvändning och återvinning.
- Utbilda och hålla oss informerade om material och produkter och hur de långsiktigt påverkar miljön.

Företaget har tillstånd för lokala transporter av avfall i anknytning till arbetsområdet.

Borgs Byggservice i Järvsö AB
Bondarv Myragatan 2, 82752 Järvsö
Skicka E-post
073-84 84 712
Producerad av