Ditt byggföretag i Ljusdal 

Våra tjänster

Byggnationer, Reparationer, Timring

Vi utför många byggnationer och reparationer både invändiga och utvändiga, nybyggnationer samt reparationer efter vattenskador och brandskador. Lagning av skadat timmer samt uppförande av nya timmerstugor. Företaget har även en mindre grävmaskin som vi kan använda till egna markarbeten.

El-arbeten

Vi samarbetar med Järvsö El AB som har allmän behörighet. De kontaktas på telefonnummer 070 - 608 22 31.

Murar och kakelarbeten

Montering  och inredning av stommar, skorstensarbeten

Vi bygger fritidshus och villor i blocksystem efter egna önskemål. Vi samarbetar med Nordiska skorstensprodukter när det gäller skorstensreparationer.