Ditt byggföretag i Ljusdal 

Personal

Företaget Stig Borgs Byggservice startade 1989 som enskild firma. Från början var det ett enmansföretag, men har under åren expanderat till 10 års-anställda samt 3-4 projektanställda vid högsäsong. Omvandlades till aktiebolag år 2000.