Ditt byggföretag i Ljusdal 

Miljöpolicy

Som byggentreprenör strävar vi alltid efter att minimera och förebygga en negativ miljöpåverkan genom att:

- Följa tillämpliga lagar och förordningar gällande miljölagstiftning.
- Prioritera varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön utan att försämra arbetets kvalitet..
- Sträva efter att minimera avfallsmängderna och möjliggöra återanvändning och återvinning.
- Utbilda och hålla oss informerade om material och produkter och hur de långsiktigt påverkar miljön.

Företaget har tillstånd för lokala transporter av avfall i anknytning till arbetsområdet.